Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 5/2006

OBSAH

Kopáček, J.:
Obchod se sýry a naše perspektivy do budoucna

Dostálová, J.:
Káva

Mach, I:
Co přinesla Mezinárodní konference o koenzymu Q10 v Budapešti

Kopicová, Z.:
Skvalen – zajímavá část tukové složky tkání

Šimek, J.:
Jaterní ztukovatění z přejídání – dietní náprava

Nedomová, Š., Cviková, O.:
Změny senzorických a texturních vlastností olomouckých tvarůžků v průběhu zrání

Štiková, O., Sekavová, H.:
Dlouhodobý vývoj veřejného stravování v ČR – ekonomická analýza

Ševčík. J.:
K důsledkům delimitace hygienické služby ČR v oboru hygiena výživy

Stránský, M.:
Evropská zpráva o výživovém a zdravotním stavu obyvatelstva – spotřeba potravin živočišného původu a alkoholických nápojů

Buňka F, Hrabě J., Hoza, I.:
Tavené sýry ve výživě člověka

Kalač, P:
Potravní fytoestrogeny a zdraví žen během klimakteria a po něm


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 5/2006

ob200605zOBSAH

Letem světem

Nařízení ES versus vyhláška č. 137/2004 Sb.

Pardubice v paragrafech

Z nových knih

Jen udržovaný systém HACCP zabezpečuje bezpečnost pokrmů

Školní stravování 2006

Ohlasy

I čokoláda má „svůj den“!

Čokoláda

Čokoládové moučníky

Zachraňme školní stravování

Nové předpisy

Technologie přípravy pokrmů dnes – Zelenina