Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 5/2022

časopis Výživa a potraviny – 5/2022

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Podskalská, T., Beňo, F., Tobolka, A., Čížková, H.:
Produkty z černého rybízu jako významný zdroj vitaminu C

Málková, I.:
Efektivní komunikace odborníka s pacientem s nadváhou a obezitou

Kováříková, E., Novotná, P., Houška, M., Balent, P.:
Bezpečná výroba rostlinných nápojů

Rozhovor s MUDr. Petrem Tláskalem, CSc.

Novotný, L., Tříska, J., Novotná, P., Houška, M.:
Protivirová ochrana s využitím složek zázvoru a brukvovité zeleniny

Farský, D.:
Česká zemědělská univerzita v Praze otevřela unikátní výukové centrum zpracování zemědělských produktu – Potravinářský pavilon

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Získávání mannosy a galaktosy z přírodních zdrojů a jejich využití v potravinářství a farmacii


FROM THE CONTENTS

Podskalská, T., Beňo, F., Tobolka, A., Čížková, H.:
Blackcurrant products as a signifi cant source of vitamin C

Málková, I.:
Effective communication between an expert and an overweight and obese patient

Kováříková, E., Novotná, P., Houška, M., Balent, P.:
Safe production of herbal drinks

Interview with MUDr. Petrem Tláskalem, CSc.

Novotný, L., Tříska, J., Novotná, P., Houška, M.:
Antiviral protection using ginger ingredients and cruciferous vegetables

Farský, D.:
The Czech University of Life Sciences in Prague opened an unique teaching center for the processing of agricultural products – the Food Pavilion

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Obtaining mannose and galactose from natural sources and their use in the food industry and pharmacy


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 5/2022

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 5/2022OBSAH


Vážení a milí čtenáři
Sýry do zdravého jídelníčku patří
Výživa a duševní zdraví u pacientů s obezitou
Pestrý měsíc červen na Labské
Recepty
Co dál s dietním stravováním?
Senzorické vzdělávání dětí pomocí metody SAPERE
Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – část 4: Výjimky ze standardního přístupu
Co báby kořenářky nevěděly – Kardamom
Historie a současnost školního stravování v Indii
S chutí a bez obav na Erasmus!