Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2016

Výživa a potraviny 4/2016

Abstrakty


OBSAH

Rysová, J., Mašková, E., Gabrovská, D., Dlabalová, J., Lášková, I.:
Co znamená označení „Může obsahovat stopy lepku“

Svrčinová, P., Janout, V.:
Fyzikální nebezpečí při zpracování potravin a pokrmů

Štiková, O., Mrhálková, I.:
Základní ekonomické faktory ovlivňující spotřebu potravin

Bischofová, S., Březková, V., Šachlová, M., Slabý, O., Horáček, M.:
Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu

Jůzl, M., Dvořák, L.:
Mražené krémy nebo zmrzliny?


FROM THE CONTENTS

Rysová, J., Mašková, E., Gabrovská, D., Dlabalová, J., Lášková, I.:
What does the term „May contain traces of gluten“ mean

Svrčinová, P., Janout, V.:
Physical hazards at the processing of food and meals

Štiková, O., Mrhálková, I.:
Basic economic factors affecting food consumption

Bischofová, S., Březková, V., Šachlová, M., Slabý, O., Horáček, M.:
Nutrition and selected factors of lifestyle in relation to colorectal cancer

Jůzl, M., Dvořák, L.:
Ice creams or packaget frozen desserts?


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 4/2016

Dny světové kuchyně ve školních jídelnách ČROBSAH

Jedna Sekce nutričních terapeutů

Školní jídelny – můj pohled do historie…

Jak na stravování dětí v jeslích?

Jak české děti (ne)svačí

Pohled nutričního specialisty na výživu v pobytových zařízeních sociálních služeb aneb je strava pro seniory skutečně tak důležitá?

Maso a masné výrobky jako součást správné výživy

Životospráva a stolování Karla IV.

Chilli: proč pálí a čím hasit

Dny světové kuchyně ve školních jídelnách ČR