Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2006

OBSAH

Štundlová, D.:
Dietní léčba u chronických onemocnění ledvin

Štiková, O.:
Vývoj vnitřního trhu a nákupních zvyklostí českého obyvatelstva

Pokorný, J.:
Nasycené mastné kyseliny v tucích: nepůsobí všechny stejně

Kopáček, J.:
Vývoj ve výrobě sýrů v České republice

Uvíra, R., Pudil, F:
Zbožíznalecké posouzení potravin metodou obrazové analýzy

Laudová, L:
Bezpečnost potravin z pohledu českého spotřebitele

Gajdůšek, S.:
Obsahy vápníku a fosforu v sýrech

Stránský, M.:
Evropská zpráva o výživovém a zdravotním stavu obyvatelstva – spotřeba potravin rostlinného původu


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 4/2006

ob200604zOBSAH

Stravovací návyky

Chemická rizika při některých způsobech přípravy pokrmů a jak se jich vyvarovat

Školní stravování cizinců

Vitana Food service pozvala své zákazníky do Východočeského divadla v Pardubicích

Výživová doporučení a praxe školního stravování

Jaké jsou požadavky dětských strávníků a jak na ně reaguje škola, školní jídelna a potravinářský průmysl?

Náš rozhovor

Technologie přípravy pokrmů – tentokrát hovoříme na téma Brambory

Stravování v Dětském domově Praha 9 – Dolní Počernice

Příprava nových výživových doporučených dávek (VDD) pro školní stravování