Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 4/2005

OBSAH

Houšová, J.:
Jsou mikrovlnky bezpečné?

Forejt, M., Hrstková, H.:
Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z Jihomoravského kraje

Kužela, L.:
Vztah mezi výživou a osteoporózou

Kožíšek, F.:
Nové požadavky na balené vody


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Dostálová, J.:
Nutriční prohřešky ve veřejném stravování

Dostálová, J.:
Worchester


Mašková, E.:
Jíme doopravdy čistý kozí a ovčí sýr?

Fábry, A., Baranyk, P.:
Šlechtění vytváří širší možnosti pro uplatnění řepkového oleje

Sekavová, H.:
Spotřeba potravin v českých domácnostech

Kunešová, M.:
Epidemie obezity v ČR a ve světě


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 4/2005

ob200504zOBSAH

Prázdniny

Epidemiologická rizika stravování o prázdninách

Zachraňme školní stravování

Mléko ve správné výživě člověka od narození do dospělosti

Úkoly a povinnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajů obcí a ČŠI podle nového školského zákona

Práva a povinnosti škol a školských zařízení v oblasti školního stravování

„Akce jíme všechno“ – o propojení MŠ, JMŠ a rodičů při stravování předškolních dětí

Nutit nebo ne?

470. narozeniny by slavil v roce 2005 Jakub Krčín

Studené nápoje II. díl