Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 3/2022

časopis Výživa a potraviny – 3/2022

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Kameník, J.:
Může maso připravené z buněčných kultur nahradit tradičně produkované maso?

Kopáček, J.:
České mlékárenství zůstalo v roce 2021 poměrně stabilní

Pejšová, H.:
Efektivita lázeňské léčby dětské obezity I

Rozhovor s prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem, CSc.

Konference Potraviny, zdraví a výživa

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Mananny, glukomannany a jejich využití v potravinářství


FROM THE CONTENTS

Kameník, J.:
Can meat prepared from cell cultures replace traditionally produced meat?

Kopáček, J.:
The Czech dairy industry remained relatively stable in 2021

Pejšová, H.:
The effect of spa treatment of childhood obesity I

Interview with prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Conference called Food, health and nutrition

Gillarová, S., Henke, S., Sluková, M., Bubník, Z., Kadlec, P.:
Mannans, glucomannans and their use in the food industry


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2022

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2022OBSAH


Půlrok na druhé straně
Komunikace ve výživě 2. díl: Motivační rozhovory
Druhý ročník konference Sekce nutričních terapeutů
Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – Část 2.: Složení standardní a nemocniční diety
Kdo to ví, odpoví – Kvasy v pekárenské technologii
Recepty
Jak se mění gastronomické služby
Přečetli jsme za vás – Telemedicína během pandemie covid-19
Systém školního stravování v Brazílii
Vymítání mýtů – Evoluce apendixu
Jak houby k vitaminu D přišly