Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2012

OBSAH

Talandová, M., Pospiech, M., Tremlová, B.:
Arašídová pomazánka pro vaše zdraví

Slyšová, K., Matějová, H.:
Výživa v prevenci nemocí oka – okna do duše

Štiková, O.:
Optimalizace spotřeby potravin pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení

Štajnochrová, S.:
Léčebná výživa při fenylketonurii

Boháčová, V.:
Průzkum jasně prokázal: Jíme špatné tuky

Kopec, K., Kalač, P.:
Zdravotní význam brukvovité zeleniny

Mlček, J., Kopec, K., Rop, O., Neugebauerová, J., Němcová, A., Vábková, J.:
Nutriční a senzorická jakost jedlých květů

Hýsková, M.:
Roztroušená skleróza a výživa


FROM THE CONTENTS

Talandová, M., Pospiech, M., Tremlová, B.:
Peanut butter for your health

Slyšová, K., Matějová, H.:
The role of nutrition in the prevention of eye diseases

Štiková, O.:
The optimalization of food consumption for the supply of inhabi­tants in case of cersis situations and distress

Štajnochrová, S.:
Phenylalanine – restricted diet

Boháčová, V.:
Healthy nutrition forum research reveals: too much saturated fats in a Czech diet

Kopec, K., Kalk, P.:
Health-affecting compounds in cruciferous vegetables of family Brassicaceae

Mlček, J., Kopec, K., Rop, O., Neuge­bauerová, J., Němcová, A., Vábková, J.:
Nutritional and sensory quality of edible flowers

Hýsková, M.:
Multiple sclerosis and nutrition


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 2/2012

ob201202zOBSAH

„Polévková vyhláška“

Novela vyhlášky o školním stravování

Zelenina po celý rok – zima

Hysterie kolem „polévkové“ vyhlášky

Celorepubliková soutěž o Nejlepší oběd

Zdravá abeceda v prostorách školní jídelny

Víš, co jíš?

Program konference – Školní stravování 2012