Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 2/2021

časopis Výživa a potraviny – 2/2021

Koupit on-line jako e-časopis (PDF) za 99 Kč vč. DPH

Platba probíhá bankovním převodem nebo platební kartou.

OBSAH

Beňo F., Pohůnek V., Ševčík R.:
Lněné semeno a jeho využití při výrobě potravin a pokrmů

Tláskal P.:
Zdravá třináctka pro děti v kontextu s realitou současných poznatků a studií

Fried J.:
Konzumní rajčata – stávající stav v ČR a možný vývoj trhu v budoucnosti

Rejchrtová L., Sabolová M. Ph.D.:
Tradiční čínská kuchyně a její modifikace ve světě

Tláskal P.:
Rozhovor – výživa a výzkum v ČR


FROM THE CONTENTS

Beňo F., Pohůnek V., Ševčík R.:
Flaxseed and its use in the production of food and dishes

Tláskal P.:
A healthy thirteen for children in the context of the reality of current knowledge and studies

Fried J.:
Consumable tomatoes – current state in the Czech Republic and possible market development in the future

Rejchrtová L., Sabolová M. Ph.D.:
Traditional Chinese cuisine and its modifi cations in the world

Tláskal P.:


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 2/2021

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 2/2021OBSAH

Na zdraví – à votre santé
Pyramida výživy (nejen) pro děti aneb která je ta pravá?
Street food není totéž co fast food
Stanovisko MZ ČR ve věci nutričního poradenství
Na prahu nové životní éry
Jako šafránu
Dietní systém ve Spojených státech amerických