Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2017

Výživa a potraviny – 1/2017

OBSAH

Šuchmová, H., Koplová, K.:
Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí

Konířová, M.:
Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin: 2. část: Může za to chemie

Kudlová, E.:
Historie poznávání vztahu výživy a zdraví člověka – první poznané mikronutrienty

Kouřimská, L.:
Vepřové maso a kančí pach

Turek, B., Šíma, P.:
Cholesterol – zdroj významných biologicky aktivních látek


FROM THE CONTENTS

Šuchmová, H., Koplová, K.:
Risks of contamination of food from kitchen utensils

Konířová, M.:
Also our ancestors had to deal with food fraud Part 2: It may be because of chemistry

Kudlová, E.:
The history of exploring the relationship of nutrition and human health – the first known micronutrients

Kouřimská, L.:
Pork meat and boar taint

Turek, B., Šíma, P.:
Cholesterol – source of important biologically active compounds


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2017

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 1/2017OBSAH

Stravovací tradice a cílevědomost naší práce

Dieting – nový fenomén

Zvyšování povědomí o výživě a potravinách u mládeže

Hořické trubičky 2017

Finanční zabezpečení školního stravování aneb od státního rozpočtu po vidličku

Losos přiznává barvu

Vybrané legislativní změny

Zkušenosti s dietním stravováním

Vzpomínáme spolu s recepty na loňskou soutěž O nejlepší školní oběd

Soutěž O nejlepší školní oběd 2017