Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2012

OBSAH

Ostrý, V.:
Potraviny nového typu – část 2

Mrhálková, I.:
Dlouhodobý vývoj nutričního hodnoceni spotřeby potravin v ČR

Ševčík, J.:
Ještě jednou o anthokyanech

Brát, J., Dostálová, J.:
Správná volba potravin – „Vím, co jím“

Kalač, P.:
Zdravotní rizika a přínosy konzumace červeného masa

Sekavová, H.:
Vývoj peněžních příjmů a vydání domácností za potraviny

Kalhotka, L., Jůzl, M., Bubeníčková, A., Hůlová, M., Konečná, H., Krupková, D., Kozelková, M., Petirová, E.:
Olomoucké tvarůžky – tradice, která zavazuje a inspiruje

Prugar, J.:
Aktuální stav produkce a kvality olejnin v ČR


FROM THE CONTENTS

Ostrý, V.:
Novel Food – part 2

Mrhálková, L:
Long-term development of nutritive evaluation of food consumption in the Czech Republic

Ševčík, J.:
Once more about anthocyans

Brát, J., Dostálová, J.:
Well-considered Food Choices

Kalač, P:
Health risks and benefits of red meat consumption

Sekavová, H.:
The receipts and expenditures development in the Czech households

Kalhotka, L., Jůzl, M., Bubeníčková, A., Hůlová, M., Konečná, H., Krupková, D., Kozelková, M., Petirová, E.:
Olmutzer Quargel – tradition to obligation and inspiration

Prugar, J.:
Actual situation of production and oil-plant quality in the Czech Republic


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 1/2012

ob201201zOBSAH

Čím je užitečná soutěž školních jídelen? A v čem nám může posloužit pořad Prostřeno?

Problematika poskytování dietního stravování ve školních jídelnách

Pomoc odborníků při zajištění dietního stravování ve školních jídelnách v olomouckém kraji

Vliv soli na obezitu a zvýšení krevního tlaku u dětí

Soutěž o Nejlepší oběd 2011

Alternativní stravování není dieta

Dopis MUDr. Michaela Víta, Ph.D.

Inzerce VZP

S obrázky v domácím počítači – Pyramidáček