Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2006

OBSAH

Pokorný, J.:
K 60. výročí Společnosti pro výživu

Perlín, C.:
Světový den výživy 2005

Dostálová, J.:
Přednosti a rizika konzumace syrových potravin

Dostálová, J., Kunešová M., Otoupal P., Starnovská T.:
Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení

Horan, P:
Dopřejme si dobrou snídani

Hrubý, S.:
Zdravotní rizika z patulinu a některých dalších mykotoxinů

Perlín, C.:
Ekonomické možnosti prevence obezity z hlediska výživy


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Stránský, M.:
Veřejné stravování ve Švýcarsku


Ševčík, J.:
O doporučených dávkách živin

Ingr, L:
Sortiment a kvalita masných výrobků v České republice

Ševčík, J.:
Výsledky konference „Výživa a zdraví 2005″

Buchtová, J.:
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj pro školní stravování – 1/2006

ob200601zOBSAH

Předsevzetí pro rok 2006

Příjem vody je základní podmínkou našeho života

Zinek

Novinky v technologii přípravy pokrmů v souvislosti s hygienickými předpisy a jak na naplnění spotřebního koše

Jaké bylo Školní stravování 2005

Technologie přípravy pokrmů dnes – přílohy z mouky

Konference Školní stravování v proměnách času

Z nových knih

Z dotazů našich čtenařů

Masopust

Ještě zpráva o křtu

Pokrmy pro předjarní jídelníčky