Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 1/2004

OBSAH

Dostálová, J., Pokorný, J.:
Problémy se zjišťováním obsahu živin v potravinách

Šustová, K.:
Méně známé sýry a jejich použití

Novák, V, Buňka, R:
Přednosti a nedostatky současného vojenského stravování

Dostálová, J.:
Kozí mléko

Barkoci, Š.:
Aj v tomto období čerstvá žerucha

Prugar, J.:
Současný stav produkce luskovin na zrno a jejich zpracování u nás a ve světě

Pekárková, E.:
Ibišek jedlý neboli okra


SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ

Štrébl, J.:
„Závodky“ ve 21. století?


Fiala, J.:
Výživa a riziko rakoviny – část l: Základní principy

Pokorný, J., Dostálová, J.:
Odpovídají hodnoty v tabulkách skutečnému složení potravin?

Králová, J.:
Cesnak ako liek

Štiková, O.:
Vývoj vnitřního obchodu s potravinami v ČR

Ingr, L:
Potravinově významné sladkovodní ryby v ČR


Příloha: Receptury pokrmů


Zpravodaj školního stravování – 1/2004

ob200401z

OBSAH

Novoroční bilancování a novoroční předsevzetí

Novela zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákonem č.274/2003 Sb.

Odměňování nepedagogických pracovníků předškolních a školských zařízení a jejich zařazování podle 16-ti třídního katalogu prací, platného 1. 1. 2004

Odpovědi na dotazy z konference o školním stravování – Pardubice 2003 (3. část)

Problémy s otevíráním obalů

Provozní řád

Technologie přípravy pokrmů dnes – VI

O pórku a o špenátu