Vybrané články

Vývoj výživových doporučení pro tuky

2015/6
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Abstrakt
Role tuků ve výživě patří mezi trvale vyhledávaná témata pro media a internetové diskuse. Objevuje se spousta protichůdných informací. Nezasvěcenému čtenáři to může připadat jako by vznikaly nové objevy na poli vědních oborů zabývajících se výživou. Nicméně výživová doporučení pro tuky prodělávají jen malé změny. Výživové dávky pro tuky se mírně zvýšily za současného snížení doporučovaného příjmu pro sacharidy, zejména pro přidané cukry. Tolerovaný příjem pro nasycené a trans mastné kyseliny zůstává stejný. Větší pozornost mimo doporučení pro jednotlivé živiny se věnuje celkové skladbě stravy a stravovacím zvyklostem. Jako důležité se jeví věnovat pozornost všem rizikovým živinám (soli, přidaným cukrům, nasyceným a trans mastným kyselinám), které při nadměrné konzumaci mají negativní vliv na zdraví..

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Role of fat in nutrition is an interesting topic for media and internet discussions. There is lot of conflicting information spread around. It looks like there are new discoveries in the field of nutrition science. However there are only relatively minor shifts in dietary guidelines for fat and fatty acids. The recommendation for overall fat intake increasing have been compensated by decreasing of recommended consumption regarding carbohydrates, particularly added sugars. The intake goals for saturated and trans fatty acids remains the same. Next to the intake of specific nutrients there is a trend to focus more on overall dietary patterns and eating habits. It is important to look on all nutrients (salt, added sugars, saturated and trans fatty acids), which might have a negative impact on health, when have been overconsumed.