Výživa obecně

Využití moderní separační techniky UPLC ke stanovení vitaminu E v zrnu ječmene

Ječmen je jediná běžná obilovina, ve které je přítomno všech 8 isomerů vitaminu E. Jsou to α-, β-, γ -,δ – tokoferol a α-, β- ,γ- , δ- tokotrienol. Vitamin E jako výborný přirozený antioxidant chrání složení ječmene při jeho skladování a klíčení. Je to důležité pro výrobu sladu.

Při stanovení vitaminu E v potravinách je zapotřebí zařadit do analytického postupu zmýdelnění, extrakci a pak teprve vlastní stanovení kapalinovou chromatografií. Většinou se užívá metoda HPLC a teprve v poslední době se začíná více užívat metoda UPLC. Je to relativně nová separační technika v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Je to metoda rychlejší a také ekonomičtější.

Podle:
K. Benešová, H. Pluháčková, S. Běláková, K. Vaculová, R. Mikulíková, J. Ehrenbergerová, N. Březinová Belcredi
Chem. Listy 106, 672 – 676 (1220)