Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2012 – program

Konference Dietní výživa, 9. – 10. října 2012 – PardubiceNutriční parametry, životní styl
Výživa pacientů s onemocněním trávicího traktu, sipping
Výživa a potraviny
Diety, varia

Program konference

ÚTERÝ 9. 10. 2012 

8.30 – 9.15 Registrace účastníků

9.20 Oficiální zahájení konference – MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV 

Dopoledne 9.30 – 12.00 

A) NUTRIČNÍ PARAMETRY, ŽIVOTNÍ STYL 

Moderátoři:
MUDr. P. Tláskal, CSc., Mgr. Z. Březková 

Tajemný svět bílkovin
MUDr. Z. Grofová, Nemocnice Pardubice 

Bílkovina ve výživě dětí
MUDr. P. Tláskal, CSc., FN Motol, SPV 

Minerální látky, stopové prvky a vitamíny z pohledu Oddělení léčebné výživy
Bc. M. Zemanová, FNKV, Praha

Přestávka (11.00 – 11.15) 

O různých referenčních hodnotách pro příjem živin
MUDr. E. Kudlová, Ústav hygieny a epidemiologie, Praha

Co vědí matky o prevenci osteoporózy u svých dětí
Mgr. I. Recová, Potravinářská komora ČR, Mgr. V. Březková, ÚPL LF MU Brno 

Je laktózová intolerance nemoc?
Mgr. V. Březková, MVDr. H. Matějová, ÚPL LF MU Brno 

Oběd (12.15 – 13.45) 

Odpoledne 14.00 – 17.00

B) VÝŽIVA PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM TRÁVICÍHO TRAKTU, SIPPING 

Moderátoři:
Doc. MUDr. P. Kohout, PhD., MUDr. P. Beneš 

Nutriční intervence u akutní pankreatitidy a jaterních onemocnění
Doc. MUDr. P. Kohout PhD., Thomayerova nemocnice, Praha 

Nové dietní postupy při onemocnění jater
Mgr. Přibylová, UVN Praha 

Péče o výživu nemocných s poruchou polykání a Ca žaludku v městské nemocnici
NT Miroslava Reczaiová, Nemocnice Jablonec nad Nisou 

Jak správně zacházet se sippingem
MUDr. P. Beneš, Nemocnice Na Homolce, Praha 

Přestávka (15.30- 15.45) 

Závažné gastroenterologické obtíže – kazuistika s dobrým koncem
NT T. Starnovská, Thomayerova nemocnice, Praha 

Jak postupujeme u pacientů po resekcí střeva
NT Marieta Baliková, FN Motol, Praha 

Dieta při Crohnově chorobě ve stádiu relapsu a remise
Hana Dvořáková, Dis., Nemocnice Na Homolce, Praha 

Ulcerózní kolitida – dieta při ulcerózní kolitidě
Laura Sochorovská, Dis., Nemocnice Na Homolce, Praha 

STŘEDA 10. 10. 2012 

Dopoledne 8.30 – 12.30 

C) VÝŽIVA A POTRAVINY 

Moderátoři:
Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., Doc. MUDr. L. Kužela, DrSc. 

Kvalita potravin a potravinové mýty
Ing. C. Perlín, CSc. (VÚPP), Prof. Ing. J. Dostálová (VŠCHT, Praha) 

Potravinové doplňky z hlediska dietologa
Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc., FNKV, Praha 

Tuky v potravinářství a jejich nutriční hodnocení
Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, Praha 

Antioxidační působení vybraných druhů bylin a koření
Mgr. Ing. Chrpová, VOŠZ a SZŠ 5. května 

Přestávka (10.00 – 10.15) 

D) DIETY – VARIA 

Moderátoři:
MUDr. Z. Grofová, Krajíčková 

Lze zlepšit výživou hojení rány
MUDr. Z. Grofová, Nemocnice Pardubice 

Diety a dietní systémy od konce 19. století po dnešek
K. Krajíčková, Medicon Hospitals, Praha 

Mléčná kuchyně – příprava k akreditaci
Šoltézová, FN Motol, Praha 

Výživa pacientů na Klinice popáleninové medicíny
Alena Jablonská, DiS., FNKV, Praha 

Zabezpečení výživy pacientů s chylothoraxem
NT B. Tomášková, FN Motol, Praha 

Výživová specifika u mentálně retardovaných dětí
Mgr. M. Polanská, ÚUPL LF MU Brno 

Zhodnocení a závěr konference