Výživa obecně

Využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka pasterovaného nebo ošetřeného UHT

Cílem studie bylo zjistit, zda člověk využije kyselinu listovou z obohaceného mléka a zlepší tak svůj stav kyseliny listové a dále zda přítomnost bílkoviny s navázaným folátem (FBP) v pasterovaném mléce ovlivní využitelnost kyseliny listové z obohaceného mléka. Dosud zůstává vliv FBP na využitelnost kyseliny listové nejasný.

Do studie bylo zařazeno 69 osob ve věku 18 – 49 let.Studie probíhala 4 týdny. Strava byla plně kontrolovaná a účastníci studie k ní dostávali 500 ml pasterovaného nebo UHT – mléka, a to buď obohaceného 200 mg kyseliny listové nebo mléka neobohaceného.

Z výsledků vyplynulo, že konzumace mléka obohaceného zvýší koncentraci kyseliny listové v séru a v krevních buňkách a současně se sníží koncentrace homocysteinu v plasmě u jedinců, kteří konzumovali mléko obohacené. Využitelnost kyseliny listové z pasterovaného mléka ve srovnání s UHT – mlékem byla 74 – 94 %.

Závěry: Mléko obohacené 200 mg kyseliny listové zvýší stav kyseliny listové u člověka a sníží koncentraci homocysteinu u mladých zdravých jedinců. Mléko je vhodnou matricí pro obohacování a dojde tím ke zlepšení statusu kyseliny listové u člověka. Pokud se týče efektu FBP, nebylo zjištěno zlepšení využitelnosti kyseliny listové z mléka.

Podle:
RJ deLong, M Verwei, CE West, T vanVliet, E Siebelink, H vandenBerg, JJM Castenmiller
European Journal of Clinical Nutrition, 2005, 59, 906 – 913