Z odborné literatury

Vliv změn v rychlosti jedení na obezitu u pacientů s diabetem: sekundární analýza longitudinálních dat ze zdravotních prohlídek

Vliv změn v rychlosti jedení na obezitu u pacientů s diabetem: sekundární analýza longitudinálních dat ze zdravotních prohlídek

Zdroj:
Yumi Hurst, Haruhisa Fukuda

BMJ Open 2018;8:e019589. doi:10.1136/bmjopen-2017-01958

 

Cíl:
Kauzální vztah mezi zvyklostmi životního stylu a obezitou zkoumalo jen málo studií. Tato studie se tedy zaměřila na analýzu vlivu změn ve zvyklostech životního stylu na obezitu s důrazem na rychlost jedení u pacientů s diabetem 2. typu.

Metodika:
Údaje z let 2008 – 2013 byla získána s komerčně dostupných údajů ze zdravotních pojišťoven a z lékařských prohlídek. Osoby zahrnuté do studie byly japonští muži a ženy (n=59 717) zapsaní u zdravotních pojišťoven, kterým byl během období studie diagnostikován diabetes mellitus 2. typu. Osobám se měřil Body Mass Index (BMI) a obezita byla definována jako BMI nad 25. Informace o životním stylu se zjišťovaly z odpovědí respondentů na dotazy během zdravotních prohlídek. Hlavní oblastí zájmu byla rychlost jedení (rychlá, normální, pomalá). Další zjišťované zvyklosti zahrnovaly konzumaci večeře do 2 hodin před ulehnutím k spánku, jedení po večeři, vynechávání snídaně, frekvence konzumace alkoholu, dostatečnost spánku a užívání tabáku. Použitím statistických modelů byly zjišťovány vlivy těchto zvyklostí na obezitu, BMI a obvod pasu.

Výsledky:
Výsledky ukázaly, že pomalejší jedení snižovalo rozvoj obezity. Pravděpodobnostní rizika pro osoby, které jí pomalu (0.58) a normální rychlostí (0.71) ukazovala, že osoby v těchto skupinách byly méně často obézní než osoby ve skupině rychlých jedlíků (P<0.001). Obdobně bylo zjištěno, že pomalejší jedení snižovalo BMI a obvod pasu. V poměru k rychlým jedlíkům byly koeficienty BMI modelu -0.11 pro osoby, které jí pomalu a -0.07 pro osoby, které jí normálně rychle (P<0.001).

Diskuze:
Změny v rychlosti jedení mohou ovlivňovat obezitu, BMI a obvod pasu. Intervence zaměřené na rychlost jedení mohou být účinné v prevenci obezity a snižování s ní spojených zdravotních rizik.

 

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde