Výživa obecně

Vliv vitaminu D na degeneraci makuly u žen v období klimakteria

Autoři sdělení sledovali degenerativní onemocnění makuly u starších pacientů, nad 75 let, kteří byli v tu dobu léčeni karotenoidy.

Příjem vitaminu D byl u nich jak z potravin tak z doplňků stravy. Zjistilo se, že vysoká hladina vitaminu D v séru u pacientů starších, nad 75 let působí ochranně v případě včasného zjištění degenerace makuly vlivem vyššího věku.

Podle:
A. E. Millen, R. Voland, S . A. Sondel aj.
JAMA 2011, 305, 2270