Výživa obecně

Vliv vitaminu A a β-karotenu v těhotenství a na úmrtí dětí na venkově v Bangladeši

Organizace WHO zjistila u přibližně 20 milionů těhotných žen deficit vitaminu A a asi u 9 milionů z nich, že jsou blízko noční slepotě, která v těhotenství znamená zvýšené riziko anemie a úmrtnosti. Evidence těchto zjištění byla z venkova v Nepálu, kde tato situace způsobovala vysokou úmrtnost (44%) v těhotenství. Proto bylo rozhodnuto se touto situací intensivně experimentálně zabývat.

Byla proto zorganizována studie na venkově na severu v Bangladeši v létech 2001 – 2007. Zúčastnilo se jí 125 257 vdaných žen ve věku 13 – 45 let. Tyto osoby byly rozděleny do 3 skupin – jedna dostávala placebo, druhá vitamin A a třetí β-karoten. Živě narozené děti byly sledovány po dobu 12 ti týdnů (84 dní) po narození. Sledování těhotných žen začalo po 1. trimestru, kdy byla gravidita jasně potvrzena.

Vitamin A byl podáván ve formě retinyl palmitátu v množství 7000µg a β-karotenu bylo podáváno 42 mg ve formě all trans β-karoten. Všechny 3 skupiny dostávaly 5 m.j. vitaminu E a dále železo a kyselinu listovou po celou dobu studie. Ženy během těhotenství změnily jídelníček a konzumovaly maso, játra, ryby, žluté ovoce, a tmavě zelenou zeleninu.

Při sledování jejich zdravotního stavu během těhotenství se zjistilo, že ve 3. trimestru byla část žen v každé skupině stále deficitní na vitamin A.

Na závěr studie byl učiněn tento závěr: Aplikace vitaminu A nebo β-karotenu u těhotných žen v Bangladéši ve srovnání s placebem neredukovala u žen všechny problémy a ani úmrtnost plodu nebo dítěte.

Podle:
Keith P. West Jr., Parul Christian, Alain B. Labrique a další
JAMA 2011, 305, 1986 – 1995