Výživa obecně

Vitamin D – jeho vztah k vybraným onemocněním

Vitaminem D se v poslední době zabývá na celém světě stále velký počet pracovníků, organizují se různé studie na téma: „jeho vztah k různým onemocněním“. Autoři této studie zjistili, že osoby s nízkou hladinou vitaminu D v krvi mají zvýšené riziko na kardiovaskulární onemocnění, na mozkovou či srdeční příhodu, vysoký krevní tlak a diabetes.

Z jejich zjištění vyplynulo, že vitamin D může preventivně ovlivnit organismus, aby nedošlo k některému onemocnění. Těmito problémy se zabýval mezinárodní lékařský ústav (IOM).

O velmi účinném působení vitaminu D na zdravé kosti je už všeobecně známo. Doporučuje se u jednotlivců ve věku 1 – 70 let 600 m.j. vitaminu D/den a 800 m.j./den u osob nad 70 let. Komise z IOM své dosavadní výzkumy uzavřela s tím, že vitamin D působí preventivně proti kardiovaskulárnímu onemocnění, diabetu, ale i onkologickému onemocnění. Jejich výsledky však dosud nejsou zcela stabilní a dostatečné, aby bylo možné vydat jasná nutriční doporučení. Taková prohlášení bude možné vydat až na konci dalšího výzkumu.

Podle:
Sue A. Shapses, JoAnn E. Manson
JAMA 2011, 305, 2565-2566