Vybrané články

Vitamin B 12 u těhotných a kojících žen s veganským způsobem stravování

2019/1
Mgr. Kamila Jančeková, Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D., Markéta Hašová, Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno

Abstrakt
Vitamin B12 je významný především pro normální růst a vývoj, tedy v období těhotenství a kojení. Americká Akademie výživy a dietetiky uvádí, že dobře naplánované veganské stravování je vhodné během všech fází života. Oproti tomu Německá společnost pro výživu nedoporučuje veganský způsob stravování pro těhotné nebo kojící ženy, kojence, děti ani dospívající.
Studie zkoumající hladinu vitaminu B12 mezi těhotnými a/nebo kojícími vegankami jsou velmi omezené a většina z nich byla publikována před více než deseti lety. Nicméně data potvrzují nízké hladiny vitaminu B12 nebo jeho biomarkerů u veganských těhotných nebo kojících a jejich dětí.
I přes nejednotná doporučení odborných společností se těhotenství a laktace s veganstvím vzájemně nevylučuje. Nicméně ženy by si měly být vědomy možných rizik a konzultovat své stravování s lékařem a nutričním terapeutem.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Vitamin B12 is important during pregnancy and lactation, particularly for normal growth and development. The American Academy of Nutrition and Dietetics states, that a well-planned vegan diet is appropriate during all life stages. However, the German Nutrition Society do not recommend the vegan diet for pregnant or lactating women, infants, children or adolescents.
Studies examining vitamin B12 status in pregnant and/or breastfeeding vegan women are very limited and most of them were published more than a decade ago. However, the data confi rm low levels of serum vitamin B12 or its markers in vegan pregnant or breastfeeding women and their children. Despite the inconsistent recommendations of authorities, pregnancy and lactation are not mutually exclusive with a vegan diet. However, women should be aware of the potential risks and consult their diet with a physician and dietitian.