Výživa obecně

Vitamin A a B2 jsou důležité pro snížení anemie

Přibližně polovina všech těhotných žen v zemědělské oblasti v Číně je anemická a má též nedostatek železa. Mnoho z nich je také deficitní na vitamin A a B2. Proto byla zorganizována studie, ve které se sledovalo 342 anemických těhotných žen, podávaly se jim po 2 měsíce denně doplňky s vitaminem A a B2, kyselinou listovou a železem. Ženy byla rozděleny do 4 skupin.

  1. skupina 88 žen dostávala 60 mg železa + 0,4 mg kyseliny listové denně
  2. skupina 86 žen dostávala 60 mg železa + 0,4 mg kyseliny listové + 2 mg vitaminu A
  3. skupina 85 žen dostávala 60 mg železa + 0,4 mg kyseliny listové + 1 mg vitaminu B2
  4. skupina 83 žen dostávala 60 mg železa + 0,4 mg kyseliny listové + oba vitaminy

V závěru bylo zjištěno, že nejlépe se léčila anemie a nedostatek železa u těch žen, které dostávaly též vitamin A a B2, a to ve srovnání se skupinou kontrolní, tedy skupinou 1. Sledovala se hladina hemoglobinu a změny v oblasti hemoglobinu byly:

  1. skupina + 17,2 g / l
  2. skupina + 19,3 g / l
  3. skupina + 21,2 g / l
  4. skupina + 22,6 g / l

Změny byly lepší ve skupině 2 – 4 a ženy se také lépe a zdravěji cítily v těch skupinách , kde byl i příjem obou vitaminů. Tento získaný výsledek potvrzuje, že vitamin A a B2 mají také účinek na anemii.

Podle:
Ma A.G., Schouten E.G., Zhang F.Z. aj.
J. Nutr. 2008, 138, 1946 – 1950