Výživa obecně

Vitamin A

Na konferenci v říjnu 2006, která se konala v Číně, diskutovalo 70 vědců o zkušenostech s obohacováním potravin vitaminem A.

V Číně se v uplynulých 10 letech zjišťují problémy nerovnováhy ve výživě. Anemie převažuje u dětí do 2 let, u dospělých nad 60 let a žen těhotných. Deficit vitaminu A převažuje ve venkovských oblastech, kde je 11 % deficitních dětí a přibližně polovina dětí je na hranici deficitu. Dalším problémem je vápník, jehož příjem činí v průměru 41 % denní doporučené dávky. U deficitu vitaminu A bylo diskutováno, jak tento deficit ovlivňuje zdraví, život a pohodový stav. Současně deficit vitaminu A interferuje s některými fyziologickými funkcemi, včetně mobilizace železa. U lidí žijících ve venkovských oblastech ve vývojových zemích je příjem vitaminu A závislý na příjmu β-karotenu ze zeleniny a ovoce. Nedávné práce jasně ukazují, že přeměna β-karotenu na vitamin A činí jen polovinu až třetinu proti dřívějšímu předpokladu. To znamená, že většina lidí, kteří nepřijímají přímo vitamin A, přijímají méně než 50 % požadovaného množství tohoto vitaminu.

Bylo též diskutováno, jak stav vitaminu A v organismu pomáhá redukovat anemii, která může být způsobena deficitem železa nebo různými vážnými onemocněními. Bylo prokázáno, že vitamin A může zlepšit absorpci železa, zvýšit jeho transport tkáněmi do morku kostí, zlepšit odolnost proti infekci nebo regulovat produkci červených krvinek.

Byla diskutována možnost obohacování potravin vitaminem A a bylo konstatováno, že tento způsob je účinný. Je vhodné vitaminem A obohacovat základní potraviny margarin nebo jiné tuky a oleje, cukr, mouku, rýži. Obohacování znamená pro spotřebitele jen minimální ovlivnění ceny, ale získaný prospěch pro zdraví převyšuje ekonomický dopad.

Na závěr bylo konstatováno, že řešení deficitu vitaminu A je pro zdraví člověka jedna z nejvíce urgentních akcí.

Podle:
Bowley A. Nutriview 2007/1, 4–5