Školní stravování

Užitečné příručky

Rádce školní jídelny 1 – Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši (Státní zdravotní ústav, Praha, 2015)

Rádce školní jídelny 2 – Objektivní vedení spotřebního koše (Státní zdravotní ústav Praha, 2015)

Užitečná příručka – Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách
Víte, jaké jsou základní, bezpodmínečné hygienické požadavky, které musí splňovat poskytovatel stravovací služby, co se rozumí správnou výrobní a hygienickou praxí a jak se vypořádat se systémem kritických bodů? Na tyto otázky Vám odpoví příručka Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.