Školní stravování

Právní předpisy

Dne 20. září 2016 vstupuje v platnost Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Bližší informace a plné znění jsou k dispozici např. na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pamlskova-zacne-platit-20-zari-2016).

Výčet právních předpisů vztahujících se k problematice školního stravování

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci využití vlastních výpěstků ze školních zahrad – pozemků k přípravě pokrmů v provozovnách školního stravování