Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2016 – seminář

den výživy

Datum: 6. 10. 2016
Místo: Praha
Podtitul: Luštěniny a luskoviny pro zdraví člověka i půdy

Pořadatel:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve spolupráci se
Společností pro výživu
a
Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i.

 

Místo konání:
MZe ČR (Těšnov 17, Praha 1) ve velké zasedací místnosti č. 400

Moderátoři:
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Ing. Marek Světlík, Ph.D. (VÚPP)
Ing. Michal Kulík (MZe)

Z kapacitních důvodů je nutná předchozí registrace (nejpozději do 30. 9. 2016) na e-mailu MZe Michal.Kulik@mze.cz a na e-mailu SPV vyziva.spv@volny.cz.
Více podrobností naleznete na webových stránkách MZe www.eagri.cz a Společnosti pro výživu www.vyzivaspol.cz.

Účast na semináři a občerstvení jsou zdarma.

Program

9:30 – 9:35
Zahájení
MUDr. Viera Šedivá (náměstkyně ministra pro řízení sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny)

9:35 – 9:50
Historie pěstování luskovin a využití luštěnin, činnost asociace
Ing. Radmila Dostálová (Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin)

9:50 – 10:05
Význam luskovin pro ochranu půdy
Ing. Marek Batysta, Ph.D. (VÚMOP)

10:05 – 10:20
Význam luskovin pro zemědělské systémy
Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (ÚKZUZ)

10:20 – 10:35
Luskoviny v ekologickém zemědělství u nás i ve světě
Ing. Martin Hutař, Ing. Šárka Kobzová (PRO-BIO, s r. o.)

11:35 – 10:50
Možnosti dotací pro producenty luskovin a zpracovatele luštěnin
Ing. Kateřina Bělinová CIA (Odbor přímých plateb MZe)

10:50 – 11:05
Luskoviny a luštěniny v tropech a jejich význam pro zemědělství a výživu
Ing. Olga Leuner, Ph.D. (FTZ ČZU)

11:05 – 11:20
Význam luštěnin ve výživě
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, SpV)

11:20 – 11:35
Přestávka na občerstvení

11:35 – 11:50
Využití klíčených luštěnin ve výživě
Ing. Milan Houška, CSc. (VÚPP)

11:50 – 12:05
Antinutriční látky luštěnin
doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SpV)

12:05 – 12:20
Zajištění bezpečnosti potravin na bázi luštěnin
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)

12:20 – 12:40
Diskuze
luštěniny