Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2016 – program

Dětská výživa a obezita

A) Obezita, laudační přednáška
B) Výživa

2. 12. 2016 PÁTEK
8.00 – 8.45 Registrace účastníků
8.45 Zahájení konference

A) Obezita, laudační přednáška

1) MUDr. I. Aldhoon Hainerová Ph.D.
Genetické dispozice k obezitě. 3. LF UK Praha
8.50 – 9.20

2) MUDr. J. Boženský
Epigenetika a dětská obezita. Vítkovická nemocnice a.s.
9.20 – 9.40

3) MUDr. B. Kalvachová
Metabolické signály hladu a sytosti. Endokrinologický ústav Praha
9.40 – 10.00

Diskuse
10.00 -10.15

4) Prof. MUDr. J. Pařízková, Dr.Sc.
Laudační přednáška. Obezita, pohybová aktivita a muskuloskeletální problémy. Endokrinologický ústav Praha
10.15 – 11.00

Přestávka 11.00 – 11.15

5) Mgr. Z. Kapounová
Spánek a vztah k obezitě. Společnost pro výživu
11.15 – 11.35

6) Mgr. K. Hilscherová, Ph.D., Ing. Marie Smutná, Ph.D.
Endokrinní disruptory jako potencionální obezitogeny. Masarykova univerzita Brno
11.35 – 12.00

7) PhDr. I. Málková
Hysterie kolem hubnutí očima psychologa. STOB
12.00 – 12.20

8) PhDr. K. Hlavatá, Ph.D.
Bariatrické řešení obezity u dospívajících aneb kam až může zajít dětská obezita. OB klinika Praha
12.20 – 12.40

Diskuse
12.40 – 12.50

9) Mgr. Magdalena Fišerová, Mgr. Martina Šilhánová
Potravinářský průmysl a odpovědná konzumace. Nestlé Česko
12.50 – 13.00

Přestávka na oběd 13.00 – 14.00

B) Výživa

10) Mgr. T. Vrábelová, MUDr. P. Tláskal, MUDr. J. Zieg
Pitný režim školních dětí. Z výsledků víkendové nutriční studie. FN Motol, 2. LF UK Praha, SPV, Aqualife Institut
14.00 – 14.30

11) MUDr. Z. Zíma, MUDr. E. Šebková, doc. MUDr. J. Bronský, MUDr. B. Kalvachová, MUDr. P. Tláskal, CSc.
Doporučení k substituci vitaminu D pro dětskou populaci. Odborná společnost praktických dětských lékařů, Pediatrická společnost, Společnost pro výživu
14.30 – 15.00

12) Doc. RNDr. J. Spilková, CSc.
Anthocyaniny s významnou biologickou hodnotou v potravinách (borůvky, plody černého bezu, plody aronie, fytochemický profil a farmakologická aktivita anthocyaninových barviv). FaF UK, Hradec Králové
15.00 – 15.30

13) MUDr. J. Kraus, CSc.
Hodnocení rizik výživy u dětí s DMO (dětská mozková obrna). FN Motol a 2. LF UK Praha
15.30 – 16.00

14) Ing. H. Střítecká
Jak stravovací zvyklosti rodičů ovlivňují stravování předškolních dětí. Fakulta vojenského zdravotnictví. Hradec Králové
16.00 – 16.30

15) MUDr. P. Tláskal, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc.
Komplex vitaminu B ve fyziologii a patofyziologii dětského organismu. FN Motol, SPV
16.30 – 17.00

Diskuse

Závěr konference