Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2015 – Archiv prezentací

Ing. Jaroslava Beneš Špalková (MZe)
Úvodní slovo

Ing. Michal Kulík (MZe)
Mezinárodní rok půdy 2015, Světový den výživy – aktuální informace z FAO

Ing. Miroslav Florián, Ph.D (ÚKZUZ)
Půda a potraviny, tušené i netušené souvislosti

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.. (VÚMOP)
Současné trendy v ochraně půdy a zachování jejích produkčních schopností

Ing. Jitka Götzová (MZe)
Systém zajištění bezpečnosti potravin – farm to fork

Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (ČZU)
Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Přírodní toxické a antinutriční látky

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, SpV)
Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany, chloristany

Prof. Ing. Daniela Pavlíková (ČZU)
Správná zemědělská praxe s ohledem na zajištění bezpečnosti potravin