Archiv akcí SPV

Světový den výživy 2012

Seminář ke Světovému dni výživy

Pořadatel:
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
ve spolupráci s
Společností pro výživu, o.s.
a pod záštitou
Ministerstva zemědělství ČR a Ing. Martina Hlaváčka
(předsedy Českého výboru pro spolupráci s FAO)

Termín konání:
24.10. 2012 od 10.00 hodin

Místo konání:
Ministerstvo zemědělství ČR
ve velké zasedací místnosti č. 400
Těšnov 17
117 05 Praha 1

PROGRAM

Moderátoři: Ing. Ctibor Perlín, CSc., Ing. Dana Gabrovská,Ph.D.

Slavnostní zahájení: představitel MZe ČR

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.1, MUDr. Petr Tláskal,CSc.2
Endokrinologický ústav Praha1, Společnost pro výživu2
Rizikové období vzniku a rozvoj obezity u české populace

Ing. Jana Vignerová, CSc.
SZU Praha
Výskyt dětské obezity v české populaci

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.
3.LF UK
Malnutrice u seniorů

Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková,
UZEI Praha
Optimalizace minimálních nákladů na zajištění výživových doporučení

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
VŠCHT, FPBT
Inovovaná výživová doporučení pro českou populaci

Další podrobnosti: