Vybrané články

Jak přicházejí na svět finalisté soutěží o Nejlepší školní oběd

2012/5

Bc. Anna Packová
OŠMT MMB

Již třetím rokem organizuje Společnost pro výživu ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou celo­státní soutěž o Nejlepší školní oběd, a tak bychom se s Vámi rádi podělili o některé postřehy z hodnocení re­ceptur a výběru finalistů letošního ročníku soutěže.

Jak všichni víte, základní kolo soutěže bylo (jako i předchozí dva roky) korespondenční a z přihlášených zájemců vybírala odborná komise 10 nejlepších, kteří se pak utkají „naostro“ ve finále, kde předvedou své umění. Pro všechny porotce byla závazná kriteria a počty bodů, jejichž přidělování bylo pak již na každém z nich. Komi­saři pak hodnotili zcela samostatně, podle vlastního uvá­žení a uplatnili při hodnocení svoje znalosti a zkušenosti v oboru školního stravování.

Hodnotily se tyto položky:

 1. polévka
 2. hlavní pokrm s přílohou
 3. salát, dezert
 4. dodržení zadání
 5. atraktivnost
 6. modernost

V jednotlivých „úsecích“ hodnocení bylo možné ob­držet nejvýše 5 bodů, takže celkový možný počet získa­ných bodů mohl být maximálně 30.

Každá přihlášená školní jídelna byla posuzována vel­mi pečlivě. Napřed se hodnotitelé podívali na menu, jehož nedílnou součástí byla receptura a technologický postup, z čehož šlo vyčíst mnoho důležitých informací. Rozhodo­vání napomohly i fotografie jednotlivých pokrmů

ad 1) – 3)

 • jaké suroviny jsou použity na přípravu pokrmů (po­lotovary, čerstvé potraviny, odpovídají-li názvu po­krmu…)
 • jaký je technologický postup, jak jsou využívány moderní technologie a postupy
 • zda soutěžní pokrmy vypadají hezky a lákavě (a i vě­rohodně) na talíři
 • jestli je předváděné menu realizovatelné ve školní jídelně

V této oblasti se letos vyskytovala například tato pochybení:

 • v receptuře chyběly suroviny, které byly zásadní pro daný pokrm; nebo bylo třeba použito příliš mnoho con­venientních výrobků, případně hotových polotovarů
 • dost často se smažilo, chyběla invence při přípravě hlavně u příloh (klasické způsoby přípravy stravy, žádná vylepšení)
 • některá menu byla bez barevného, oku lahodícímu vzhledu
 • některá jídla by stěží bylo možné vydávat ve školní jídelně ve větším množství (v souvislosti s nízkým počtem pracovníků ve ŠJ a návalem strávníků) ad 4)

V tomto bodě bylo důležité zjistit, zda bylo dodrženo za­dání soutěže. Například (mimo jiné) záleželo i na tom, zda je menu ve školní jídelně vůbec připravováno (najde­me-li ho na jídelním lístku).

Tady byly v letošním roce v několika případech objeveny dva zásadní ,,prohřešky“:

 • soutěžní pokrmy se nevyskytovaly v jídelníčku škol­ní jídelny
 • dezerty a v některém případě i saláty, které byly pre­zentovány jako součást soutěžního menu, byly ve školní jídelně podávány pouze jako další alternativa jídla na výběr a nikoliv jako součást oběda.

Co se týkalo letošního zadání Nejoblíbenější jídlo vaší školní jídelny se zaměřením na zdravý životní styl, tam se pozornost soustředila hlavně na druhou část tj. zdravý životní styl. Zde bylo zajímavé sledovat jaké su­roviny a pracovní postupy byly použity.

O oblíbenosti se nemohlo rozhodovat, neboť to zále­želo na výběru každé konkrétní školní jídelny a muse­lo se tedy spoléhat na fair play přístup přihlášených ŠJ. I když po pravdě řečeno, v některých případech nastaly trochu pochyby, zda se opravdu jedná o pokrm patřící u dětí mezi favority.

ad 5) a 6)

K posuzování atraktivnosti a modernosti není snad třeba podávat žádné vysvětlení, jak se postupuje při hodnocení. Na žebříčku hitparády se určitě nepohyboval např. okurkový salát, vývar s těstovinou, mléčná polév­ka, salát z červeného zelí…

Čtenáři se může zdát, že hodnocení bylo příliš přísné, ale věřte tomu, že v konkurenci tolika lákavých jídel bylo třeba zaujmout nekompromisní stanovisko, bez ústupků vůči kterékoliv ze zúčastněných jídelen a předloženému menu. Pro komisaře nebylo důležité znát, o jakou školní jídelnu se jedná, soustředili se pouze na předložené sou­těžní materiály.

Po sečtení bodů od všech porotců bylo sestaveno po­řadí, z něhož vyšlo konečných 10 finalistů. Aby komise nemohla být nařčena třeba z nedbalosti či „nadržová­ní“, znovu byly vítězné týmy společně všemi hodnotiteli podrobeny důkladné „expertíze“, která potvrdila, že ne­došlo k žádnému pochybení a vše je zcela regulérní.

Co říci nakonec? Komise se naprosto jednohlasně usnesla na tom, že vítězi se stali v prvním kole vlastně všichni, kteří se do soutěže přihlásili. Jelikož se letos při­hlásilo 78 školních jídelen, což tvoří téměř přesně pouhé 1% ze všech školních jídelen v celé České republice!!!

Jedná se tedy vlastně o takových 78 statečných, kterým je třeba poblahopřát za jejich odvahu a snahu a není vůbec důležité, zda se dostali či nedostali do finále.

Přejeme všem, aby jim vydrželo jejich nadšení pro práci ve školních jídelnách, a těm 10 vybraným držíme palce, aby opět po roce, 28. srpna 2012 v Brně, ukázali naší veřejnosti, jací jsou pracovníci ve školním stravová­ní kabrňáci.