Stanovy

Stanovy byly schváleny valnou hromadou Společnosti, která se konala dne 30. 4. 2019 a najdete je zde (PDF).