Etický kodex

Posláním a cílem Společnosti pro výživu (dále jen SPV) je šíření, propagace a realizace poznatků a zásad správné výživy, které odpovídají aktuálnímodborným poznatkům

V souladu s tímto posláním přijímá Společnost pro výživu a její členové závazek přispívat ke zlepšování veřejného zdraví prostřednictvím správné výživy dodržováním následujících etických zásad a postupů:

 • Udržovat a dbát o nejvyšší odborné standardy poctivosti a integrity
 • Podporovat výzkum výživy a vzdělávání s cílem rozšiřovat odborné informace a poznatky o úloze bezpečné a prospěšné výživové politiky
 • Využívat odbornost a aktuální poznatky ve všech svých aktivitách souvisejících s výživou a uznávat potřebu neustálého kritického hodnocení poznatků vědy o výživě.
 • Kritizovat výživové směry pseudovědecké, nepravdivé, zavádějící nebo neetické.
 • Poskytovat služby výhradně s objektivním posuzováním na základě doložených informací a přitom uznávat, že mohou existovat legitimní rozdíly v odborných názorech
 • Zachovávat vysokou úroveň odborné způsobilosti v práci SPV.
 •  V práci SPV nepřipouštět odborně nepodložená a diletantská tvrzení.
 • Respektovat důvěrné informace
 • V odborných diskusích odmítat negativní připomínky k charakteru, způsobilosti nebo bezúhonnosti členů Společnosti
 •  Prosazovat jen pravdivé a neklamavé označování potravin a etické způsoby reklamy
 • Propagovat potraviny a systém výživy vedoucí ke zlepšení zdraví spotřebitelů a tím i stavu veřejného zdraví
 • Dbát na společnou odpovědnost za profesní rozvoj a kvalifikaci členů Společnosti.
 • Chránit čest, důstojnost a dobrou pověst svou i Společnosti a jednat tak, aby nebyla znevážena její činnost.

Schváleno správní radou SPV 30. 11. 2011