Archiv akcí SPV

Školní stravování 2010 – organizační pokyny

Konference Školní stravování 2010
18. – 20. května 2010

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1.   Vložné činí  2 300,- Kč  a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.

2.   Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v  případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí  550,- Kč  včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj  doplatí účastník 450,- Kč  spolu s ostatními poplatky na účet výživaservis s.r.o., nebo doplatí na místě v hotovosti pracovnicím sekretariátu, nikoliv recepci hotelu.
(Samostatné ubytování bude umožněno jen v případě  volné kapacity hotelu).

3.   Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě  170,- Kč a večeři v hodnotě 170,-Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4.   Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani stravování, uhradí jen vložné 2 300,- Kč.

5.   Součástí konference je 20. května účast podniků a firem. Bude jim umožněno krátce (3-5 minut) vystoupit v rámci programu a ve vyhrazených prostorách mohou uspořádat informační výstavky, případně ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.

6.    Závaznou přihlášku  s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu:
výživaservis s.r.o.,
Slezská 32,
120 00 Praha 2,
v případě ubytování nejpozději do 30. dubna 2010.
Na později zaslané a nezaplacené objednávky bude brán zřetel jen v případě volné kapacity hotelu (rezervaci je možné  ověřit v sekretariátu Společnosti pro výživu v Praze, tel. 267 311 280). Účast je možné též potvrdit faxem 271 732 669 a potvrzení o zaplacení předložit při prezenci pracovnicím sekretariátu.
Účastníci, kteří nepožadují ubytování, mohou zaslat přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku (výpis z bankovního účtu) do 7. května 2010.
Také je možné vyplnit přihlášku zde.

7.   Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet:
výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu
pro platební styk z jiné banky  19-2773480287/0100,
pro platební styk s KB  192773480287/0100.
Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky.
Všechny uvedené ceny
(vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH.
Plátcům DPH bude na vyžádání  vystaven daňový doklad. (vyznačte v přihlášce).

8.   výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384,  je plátcem DPH.
IČ  = 27075061,
DIČ  = CZ27075061.