Archiv akcí SPV

Školní stravování 2009 – program konference

Školní stravování 2009

19. – 21. května 2009 (úterý-čtvrtek), Pardubice – Dům hudby

Program konference:

19.5.2009 (úterý) 14.00-17.00

Zahájení: MUDr. P. Tláskal, CSc. – předseda Společnosti pro výživu (SPV)

I. blok:
Informace a aktuality ve školním stravování

(moderátoři: Dr.P.Tláskal – FN Praha Motol, Bc.A.Strosserová – UMČ Praha 3, Bc.J.Koutová – ČŠI, Praha)

 • Příprava novely vyhlášky o školním stravování, informace o pracovní skupině MŠMT ČR ke školnímu stravování   – MGr. E. Gottwaldová MZd ČR, Ing.D. Bartůšek MŠMT ČR
 • Výzva k podpoře a propagaci školního stravování – Mgr.M.Malát Bonno Gastro Servis s.r.o České Budějjovice
 • ČŠI a školní stravování, informace o materiálu PROJEKT ZDRAVÍ – Ing.A.Fürstová, Bc.J.Koutová – ČŠI Praha
 • Diskuse, přestávka
 • Soutěž o nejlepší školní jídelnu – A.Packová OŠ MÚ Brno, Ing.Z.Hladík Vitana a.s. Byšice a Asociace kuchařů, Praha
 • Správná hygienická a výrobní praxe – kde jsou nejčastější prohřešky – MVDr.P.Otoupal SPV, Praha

Firma Vitana a.s. zve všechny účastníky konference od 20,00 na divadelní představení. Vstupenku s programem obdrží účastníci při prezentaci

20.5.2009 (středa) 8.30-12.00

II. blok:
Čím a jak řídit kvalitu aneb podle čeho vařit ve školní jídelně

(moderátoři: Ing.J.Blattná, CSc – SPV Praha, A.Packová OŠMÚ Brno, E.Ložeková ÚMČ Praha 13)

1. část: Spotřební koš jako pomůcka pro školní jídelnu k zajištění správné výživy

 • Z historie spotřebního koše ve školním stravování – Ing.L.Věříšová,CSc SPV Praha
 • Spotřební koš ndes, výhody, problémy a nedostatky podle platné vyhlášky – Bc.A.Strosserová ÚMČ Praha 3
 • Správné nastavení programu pro výpočet spotřebního koše – Ing.A.Marek Altisima spol.s r.o. Praha
 • Diskuse, Přestávka

V průběhu dopoledního programu představení první části výrobců a distributorů potravinářského zboží, kuchyňského zařízení a strojů, čistících a ochranných pomůcek, počítačových programů a podobně

2. část: Jídelní lístky – základ přípravy pokrmů

 • Nutriční a gastronomické zásady sestavování jídelních lístků – A.Packová OŠ MÚ Brno
 • Provozní a finanční hlediska sestavy jídelních lístků – O.Johanidesová OŠMT KÚ Vysočina, I.Špráchalová KÚ Královéhradeckého kraje
 • Prezentace jídelních lístků a výsledků plnění spotřebního koše na internetu – Ing.P.Ludvík Jídelny.cz Plzeň
 • Diskuse, přestávka

20.5.2009 (středa) 14.00-18.00

III. blok:
Prezentace školní jídelny a panelová diskuse

(moderátoři: Ing.L.Věříšová CSc SPV Praha, Z.Dlouhá SPV Praha P.Gleichová ÚMČ Praha 6, MVDr.P.Otoupal CSc SPV Praha, Mgr.P.Zeman Jindřichův Hradec)

 • Pohotové potraviny, polotovary, instantní potraviny (konvenicence) a jejicjh používání ve školních jídelnách – Doc.Ing.J.Dostálová,CSc VŠCHT Praha, Bc.A.Strosserová,ÚMČ Praha 3
 • Aktuality z legislativy – zákoník práce, nemocenská, účetnictví – Mgr.P.Zeman Jindřichův Hradec
 • Diskuse, přestávka
 • Panelová diskuse k aktuálním tématům školního stravování
  a) odpovědi na otázky předem zaslané
  b) informace o krajských normativech
  c) přímá diskuse

V průběhu odpoledního programu vystoupení druhé části výrobců

Firma AG FOODS GROUP a.s. Vás srdečně zve ve středu 21.5 večer od 20.00 na diskotéku, která se koná v restaurantu Philadelphia, Dům techniky (1.patro), náměstí Republiky

21.5.2009 (čtvrtek) 8.00-12.00

IV. blok:
Příspěvky k dalšímu zkvalitnění školního stravování

(moderátoři: Ing.E.Šulcová SPV Praha, Ing.J.Blattná,CSc SPV Praha, O.Süssová samostatná školní jídelna Plzeň

 • Doporučené výživové dávky v teorii a denní praxi školy a domova – MUDr.P.Tláskal,CSc FN Praha Motol Praha
 • Výživové pyramidy – jedna z variant hodnocení spotřeby potravin – MVDr.H.Matějová LFMU Brno
 • Medializace školního stravovávní v tisku, rozhlasu a televizi, tisková konference ke školnímu stravování 2008 – NT.J.Rousková Quent s.r.o Praha
 • Diskuse, přestávka
 • Samostatná školní jídelna – pravidla právní subjektivity (prezentace závěrečné bakalářské práce) – H.Jahodová ŠJ Vrané nad Vltavou
 • Referát o studiu školského managementu na PdF UK – O.Süssová samostatná školní jídelna Plzeň
 • Celoživotní vzdělávání vedoucích pracovníků školních jídelen – Mgr. H.Blehová OKIN Educa Praha, Ing.E.Šulcová SPV Praha
 • Diskuse

Zhodnocení a závěr: MUDr.P.Tláskal,CSc předseda SPV


POZOR :

Přihlášky najdete vložené v časopisu Výživa a potraviny č.2/2009. Případně si je můžete vyžádat v sekretariátu Společnosti pro výživu telefonicky (267311280) nebo e-mailem vyziva.spv@volny.cz