Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019 – program

Konference Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2019

A) Prvních 1000 dnů života (s výživou k prevenci nemocí pozdějšího věku)
B) Laudační přednáška
C) Dětská obezita aktuálně
D) Dyslipoproteinemie v dětském věku

8.00 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 – 9.10 Zahájení konference

A) Prvních 1000 dnů života (s výživou k prevenci nemocí pozdějšího věku)

1) MUDr. Alena Šebková
Úvod do problematiky. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů. OSPDL
9.10 – 9.25

2) MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. Jan Boženský, MUDr. Bohuslav Procházka, MUDr. Natália Szitányi, MUDr. Alena Šebková a kolektiv.
Rekapitulace výsledků ze studie „Výživa dětí časného věku“ z roku 2013-2014. SPV ve spolupráci s OSPDL
9.25 – 9.45

3) MUDr. Eva Kudlová, CSc.
Kojení, příkrm a obezita. 1.LF UK Praha
9.45 – 10.05

4) MUDr. Natália Szitányi
Zkušenosti s použitím Dotazníku pro vyhodnocení jídelníčku a stravovacích návyků batolat NUTRICHEQ v ordinaci PLDD. Ordinace PLDD a dětské gastroenterologie, Praha
10.05 – 10.20

5) MUDr. Zdeněk Zíma, doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., MUDr. Božena Kalvachová, CSc., doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., MUDr. Alena Šebková, MUDr. Jaroslav Škvor, prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Doporučení OSPDL a ČPS ČLS JEP k suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D. OSPDL, ČPS ČLK JEP, SPV
10.20 – 10.40

6) Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková
Dotazy na dětskou výživu mimo ordinace praktických dětských lékařů. Nutriční terapeut
10.40 – 10.55

7) MUDr. Jan Boženský
Nadační fond 1000 dní do života v novém kabátě. Vítkovická nemocnice
10.55 – 11.10

Přestávka 11.10 – 11.45

B) Laudační přednáška

Ing. Jana Vignerová, CSc.
Antropologie v pediatrii. SZU
11.45 – 12.15

Přestávka 12.15 – 13.15

C) Dětská obezita aktuálně (nové údaje, rodinná výchova, psychologie, postupy)

8) MUDr. Ilona Hülleová
Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD. Předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD)
13.15 – 13.30

9) Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
Vývoj obezity 2002 až 2018 u děti (11 až 15 let), návrhy a doporučení HBSC studie. Institut aktivního životního stylu, Univerzita Palackého v Olomouci
13.30 – 13.50

10) PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.
Hodnocení míry obezitogenity rodinného prostředí v rodinách s dětmi s normální nebo nadměrnou hmotností. Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
13.50 – 14.10

11) Mgr. Kateřina Krtičková
Dětská obezita jako symptom v praxi klinického psychologa. Psychologicko-terapeutické centrum léčby výživových poruch Alimentum, Liberec
14.10 – 14.30

12) MUDr. Jan Boženský
Guidelines léčby obezity pro praktického dětského lékaře. Vítkovická nemocnice
14.30 – 14.50

Přestávka 14.50 – 15.00

D) Dyslipoproteinemie v dětském věku

13) prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Klinické aspekty dyslipoproteinemie v dětské a dospělé populaci. Předseda České společnosti pro aterosklerózu, 1. LF UK
15.00 – 15.20

14) MUDr. Bohuslav Procházka
Výsledky vyšetření krevních lipidů u rizikových dětí v ČR v roce 2016, porovnání s léty 1999 a 2007. Ordinace praktického lékaře a lékaře kardiologa pro děti a dorost
15.20 – 15.40

15) MUDr. Lenka Ťoukálková
Poruchy lipidů u dětí – lipidová poradna. Nemocnice T.Bati Zlín
15.40 – 16.00

16) MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
Dyslipoproteinémie – rodiny dětí s familiární hypercholestrelemií. FN Motol, 2.LF UK Praha
16.00 – 16.20

17) Doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Genetické vyšetření familiární hypercholesterolemie u dětí.
LF Masarykova univerzita Brno
16.20 – 16.40

Diskuse, vyhlášení ANKETY a závěr konference.
16.40 – 17.00

 

Změna programu vyhrazena.

 

Program konference ke stažení (pdf)

On-line přihláška