Poradna - Školní stravování

Ráda bych se informovala o gramážích jídla u dětí v MŠ

Dobrý den,

ráda bych se informovala o gramážích jídla u dětí v MŠ. Konkrétně se jedná o to,že děti pravidelně dostávají jen polovinu rohlíku, koláčku, půlku z malého loupáčku, půlku cereálního rohlíku a to je doplńeno pouze čajem či mlékem.Ale je zajímavé,že co se týče obyčejného chleba,tak vždy dostanou celý krajíc. Nezdá se mi to vůbec přijatelné. Odpověd vedoucí jídelny byla:Víte pokud dáme dětem celý loupáček či rohlík,tak to některé děti nesní a my máme mnoho zbytků a tak raději dáváme dětem půlku. Aby se pečivo zbytečně nevyhazovalo! Moje reakce samozřejmě naprostý šok!

děkuji za odpověď

Vážená paní,

 

dovolte mi nejprve, seznámit Vás s legislativním rámcem školního stravování. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stavování, v p.z., stanoví v příloze č. 1 výživové normy (tzv. spotřební koš) a v příloze č. 2 finanční limity na nákup potravin. Žádným předpisem nejsou stanoveny závazné receptury, případně závazné váhové gramáže jednotlivých pokrmů. Organizace školního stravování je předmětem odst. 3 § 2 výše uvedené vyhlášky, citace: „Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo provozním řádu“.

 

Většina školních jídelen používá ke své činnosti Receptury pokrmů pro školní stravování (Společnost pro výživu 2007), oddíl 1 je věnován recepturám pro přípravu pomazánek, polévek, studených pokrmů a nápojů. Samostatná norma pro chléb a pečivo zde není, pečivo je součástí normy č. 18 (obložený chléb s rybou), pro dítě kategorie 3 – 6 let činí norma 30 g / porce. Gramáž běžného rohlíku je v průměru 50 g. Normativ pomazánek se dle výše uvedených receptur pohybuje v rozmezí 27,5 g – 40 g na porci pro děti kategorie 3 – 6 let.

 

Bez ohledu na výše uvedená fakta, školní jídelna není vázána touto, ani jinou normou. Základním hlediskem jsou finanční prostředky a plnění tzv. spotřebního koše ve sledovaných komoditách (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky, cukr, ovoce, zelenina, brambora a luštěniny).  Školní jídelny mateřských škol ve většině případů půlí porce chleba i pečiva, ale každému dítěti je dána možnost si další porci přidat. Dítě, které doma snídá, zcela pochopitelně nemůže konzumovat porci o shodné velikosti s dítětem, pro které je přesnídávka v mateřské škole prvním pokrmem daného dne.

 

Vážená paní Mánková, doporučuji kontaktovat odpovědnou vedoucí či ředitelku školy a celou záležitost vyřešit. Dle mého názoru se jedná o nedorozumění vyplývající z neznalosti organizace a přípravy stravy v daném zařízení. Pro Vaši informaci, finanční limit na 1 porci přesnídávky resp. svačiny je v rozpětí 6,- až 9,- Kč. Pokud je úhrada dobře nastavena (v návaznosti na velikost zařízení a zásobovací možnosti), mají mateřské školy dostatek finančních prostředků.

 

Petronila Gleichová