Poradna - Školní stravování

Mám nárok na oběd ve školní jídelně do přineseného jídlonosiče?

Dobrý den pracuji jako uklízečka v ZŠ, mám dělenou směnu, ráno 3 hod, odpoledne 2,5 hod, v době oběda nejsem na pracovišti, mám nárok na oběd ve školní jídelně do přineseného jídlonosiče?

Děkuji za odpověď

Podmínky zajištění závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení stanoví vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění p.p. Z dotazu je zřejmé, že se jedná o zajištění závodního stravování ve vlastním zařízení, v tomto případě je postupováno v souladu s § 2 a 3.

 

Podmínka stanovena odst. 4 § 3, citace: „Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě“ je splněna.

 

Konkrétní podmínky organizace zabezpečení závodního stravování stanoví ředitel organizace v organizačním řádu školní jídelny. Zákonný nárok na výdej stravy do jídlonosiče není.

 

Zpracovala: Petronila Gleichová, OŠ ÚMČ Praha 6