Poradna - Školní stravování

Vaření z polotovarů v MŠ

Dobrý den, vím, že by se nemělo ve ŠJ vařit ze špatných polotovarů. Dcera dochází do MŠ a z polotovarů se tam bohužel vaří a podle mě z těch nevhodných. V jídelníčku mají napsáno ryba se sýrem a já se pak od vedoucí MŠ dozvím, že to žádná ryba není, ale jakási rybí hmota se sýrem, která je jasný polotovar plný Bůh ví čeho. Kupují i různé moučníky, které se jen dopečou. Podle mě je to vše mnohem dražší než běžná surovina a pak nezbývají peníze na ovoce a zeleninu, která mi v jídelníčku stále chybí, dle mě je jí tam minimum.

Ráda bych napsala stížnost na ŠJ, aby se s tím začalo už něco dělat. Chtěla bych se zeptat, jestli možné se o něco opřít v zákoně, zda mám také možnost jako rodič nahlédnout u hospodářky ŠJ na původ a složení polotovarů, protože to jsou zajisté potraviny plné přídatných látek, konzervantů, o tom si nedělám iluze. Navíc ŠJ nevaří jen pro MŠ, ale i pro ZŠ, odborné učiliště a ostatní strávníky cca 200 obědů. Vaří jedno hlavní jídlo.

A můžou se výpěstky(ovoce, zelenina) ze školní zahrady používat v kuchyni?

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

 

Jelikož je ve Vašem dotazu skryto několik otázek, odpovím na ně postupně:

 

vaření z polotovarů: ve školním stravování se upřednostňuje  sice vaření z čerstvých potravin, ale bez polotovarů to prostě v současné době nejde. Jen je třeba si uvědomit, o jaké polotovary se jedná, polotovarem jsou například těstoviny sušené, mražená zelenina, syrová drůbež a porcovaná drůbež, bez těchto polotovarů si už neumíme běžné vaření představit. K polotovaru rybí maso se sýrem, se bohužel nedokážu vyjádřit, ale mám pocit, že je Vaše připomínka citově zabarvená a kritizujete něco, o jehož obsahu nemáte také přesné informace. Pokud jste nespokojena s kvalitou podávané stravy, máte možnost se obrátit na provozovatele stravovací služby, zřejmě ředitele školy, zřizovatele školy a především Českou školní inspekci, která školní stravování monitoruje a kontroluje podle školského zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

 

Kupovat moučníky pro děti mateřské školy na úkor ovoce a zeleniny není správné. Pokud je moučník občas podáván a je s  tvarohem, ovocem, z obilovin (jáhly, pohanka) není na závadu. Samozřejmě je kladně hodnocena příprava moučníků  vlastní výroby, ale ne vždy je možno při sníženém stavu pracovníků, například v období chřipek atp., upéci. Ovoce a zelenina by měla být na jídelním lístku v mateřské škole téměř ke každému jídlu, u žáků základní a střední školy jako doplněk oběda minimálně 2x-3x v týdnu, pokud není součástí pokrmu teplá zelenina nebo ovoce.

 

Nahlížet do hospodaření školní jídelny má podle platných předpisů zřizovatel, ČŠI a to podle vymezených  zákonných pravidel. Školní jídelnu dále dozoruje i hygienická služba, státní zemědělská a potravinářská inspekce a veterinární služba, opět podlé přesně vymezených zákonných pravidel.

 

Jako rodič máte možnost nahlédnout do veřejně přístupných materiálů školy jako je výroční zpráva o činnosti a hospodaření, do zpráv a tématických zpráv ČŠI (většinou na webu školy, nebo portálu ČŠI).

 

Výpěstky ze školní zahrady se běžně ve školním stravovacím zařízení nevyužívají, pokud ano, musí být řádně ošetřeno v systému HACCP, toto je velice specifické, škola by se měla obrátit na místě příslušnou hygienickou stanici a o postupu se poradit.

 

O. Johanidesová