Z odborné literatury

Příjem různých druhů červeného masa, drůbeže a ryb a incidence kolorektálního karcinomu u žen a mužů: výsledky ze studie Diet and Cancer Malmö

Zdroj:

Food & Nutrition Research, 2017

Východisko: Kolorektální karcinom (CRC) je považován za jednu z nejběžnějších forem rakoviny v západním světě (rozvinutých zemích). Předpokládá se, že vysoká konzumace červeného a technologicky zpracovaného masa zvyšuje riziko rozvoje CRC.

Cíl: Tato studie zkoumala souvislosti mezi konzumací červeného masa, drůbeže, ryb a výskytem CRC a zdali hmotnost ovlivňuje tyto vztahy.

Návrh studie: Ve studii Malmö Diet and Cancer Study byly údaje o stravě shromážděny metodou modifikovaného záznamu stravy (frekvenční dotazníky, 7 denní záznam). Prostřednictvím švédského registru onkologických onemocnění bylo identifikováno 728 případů CRC mezi 16 944 žen a 10 987 mužů.

Výsledky: Spotřeba hovězího masa byla inverzně spojena s rakovinou tlustého střeva.

U mužů byla však vysoká konzumace hovězího masa spojena se zvýšeným rizikem rakoviny konečníku. Vysoká spotřeba vepřového masa byla spojena se zvýšeným výskytem CRC a rakovinou tlustého střeva.

Zpracované maso bylo spojeno se zvýšeným rizikem CRC u mužů. Příjem ryb byl inverzně spojen s rizikem rakoviny konečníku. Nebyly zjištěny žádné významné interakce mezi různými druhy masa a hmotností účastníků (BMI).

Závěry: Závěry naznačují, že souvislosti mezi příjmem masa a CRC se liší v závislosti na typu masa, pohlaví a umístění nádoru v střevě. Hmotnostní stav nezměnil výše uvedené pozorované vztahy.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: