Z odborné literatury

Porovnání vlivu SAFA ze sýra a másla na kardiometabolické rizikové faktory: randomizovaná kontrolovaná studie

Zdroj:

Am. J.Clin.Nutrition, 2017

 

Východisko: Stále přetrvávají kontroverzní názory na vztah mezi příjmem nasycených mastných kyselin (SAFA) stravou a jejich vlivem na kardiovaskulární rizika.

Cíl: Zkoumali jsme vliv konzumace stejného podílu SAFA ze sýra a másla na kardiomatabolické rizikové faktory.

Design studie: multicentrická, cross-over, randomizovaná : 92 mužů a žen s abdominální obezitou a relativně nízkou hodnotou HDL-cholesterolu bylo rozřazeno do 5 různých typů izoenergetických diet na doby 4 týdnů každé, mezi nimi byla vždy 4 týdenní ,,wash-out” perioda.

  • 2 diety byly bohaté na SAFA (12.4-12.6% Energetického příjmu) buď původem ze sýra nebo z másla
  • 1 dieta byla bohatá na MUFA (SAFA: 5.8%, MUFA: 19.6%)
  • 1 dieta byla bohatá na PUFA (SAFA: 5.8%, PUFA: 11.5%)
  • 1 dieta byla nízkotučná, vysokosacharidová (Tuk: 25%, SAFA: 5.8%)

Výsledky:

Sérové koncentrace HDL-cholesterolu byly podobné po dietě bohaté na sýr a máslo, ale byly signifikantně vyšší než po dietě bohaté na sacharidy (+3.8% and +4.7%, respektive; P < 0.05 pro obě). Koncentrace LDL-cholesterolu po dietě se sýrem byly nižší než po dietě s máslem (-3.3%, P < 0.05), ale byly vyšší než po dietě bohaté na sacharidy (+2.6%), MUFA(+5.3%), a PUFA (+12.3%)(P < 0.05 pro všechny).

Koncentrace LDL-cholesterolu po dietě s máslem stoupla signifikantně (od +6.1% do +16.2%, P < 0.05) ve srovnání s dietou bohatou na sacharidy, MUFA a PUFA. Odpověď LDL-cholesterolu na dietu byla signifikantně modifikovaná jeho výchozí hodnotou (P-interakce = 0.02) se zvýšením hladiny LDL signifikantně vyšším po másle než po sýru u osob s jeho vyšší výchozí hladinou.

Nebyly zaznamenány žádné rozdíly mezi dietami v prozánětlivých parametrech, krevním tlaku, glukóze a inzulínu.

Závěr: Výsledky studie ukazují na to, že konzumace SAFA ze sýra a másla má podobný efekt na hladiny HDL-cholesterolu, ale výrazně modifikuje LDL- cholesterol ve srovnání s efektem, jaký mají MUFA a PUFA, hlavně u jedinců s již zvýšenou hladinou cholesterolu. SAFA ze sýra nebo másla nemají vliv na sledované nelipidové kardiometabolické rizikové faktory.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: