Archiv akcí ČR

Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování

Konference Biopotraviny ve veřejném a školním stravování

Termín akce:
18. října 2022

Místo konání:
Ministerstvo zemědělství Praha
Těšnov 17
sál č. 400

Pořadatel:
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
partnerem akce je Skutečně zdravá škola z.s.

Veřejné stravování bude mít klíčovou roli při naplňování cíle strategie „z farmy na vidličku“ (Farm to Fork), dosáhnout 25 % rozlohy zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu hospodaření do roku 2030 i při naplňování cíle Akčního plánu Ekologického zemědělství ČR 2021-2027, dosáhnout 5% podílu biopotravin ve veřejném stravování do roku 2027.

Cílem konference je proto učinit první krok k přípravě na požadavky legislativního rámce Evropské unie (EU) o udržitelných potravinových systémech (SFS Law) v České republice a otevřít dialog mezi aktéry trhu.

Program konference a další informace