Z odborné literatury

Ovlivnění termogeneze pomocí zvýšeného příjmu n-3 polynenasycených mastných kyselin: důkazy a mechanismy

Zdroj:
Biochimica et Biophysica Acta, 2018

Fan R., Koehler K., Chung S.

Ovlivnění termogeneze pomocí zvýšeného příjmu n-3 polynenasycených mastných kyselin: důkazy a mechanismy

Hnědý /béžový tuk hraje klíčovou roli v udržení energetické homeostázy svým vlivem na termogenezi, která je aktivována v odpověď na chlad nebo na excesivní příjem energie (tzv. adaptivní termogeneze). Ačkoli bylo identifikováno mnoho molekulárních a genetických regulátorů, relativně málo informací je k dispozici s ohledem na termogenní substance ve stravě. V poslední době se ukazuje, že vyšší konzumace n-3 nenasycených mastných kyselin (PUFA) nebo aktivace GPR120, což je membránový receptor n-3 PUFA, vede ke stimulaci adaptivní termogeneze. V tomto přehledovém článku jsou prezentovány důkazy o tom, že n-3 PUFA podporuje formování hnědé/béžové tukové tkáně a dále mechanismy objasňující to, zda n-3 PUFA vyžaduje aktivaci GRP120, či zda fungují samostatně. Autoři znovu přezkoumali klinické studie u lidí s ohledem na energetický výdej. Navíc byly zkoumány budoucí perspektivy, zda by zvýšený příjem n-3 PUFA mohl vést k podpoře nebo k udržení aktivity hnědé/béžové tukové tkáně v různých obdobích života, jakými jsou například těhotenství a stáří. Vzhledem k tomu, že vysoký poměr příjmu n-6/n-3 PUFA je spojen s rozvojem obezity a diabetu 2. typu, porozumění mechanismům dopadu n-6/n-3 PUFA na energetický výdej a na adaptivní termogenezi bude významné a mělo by být součástí novelizované strategie pro prevenci obezity.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde: