Výživa obecně

Optimální příjem bílkovin u starších dospělých

V posledních 20 létech bylo organizováno mnoho studií o úloze vlivu výživy na nutriční stav, funkční kapacitu a zdravotní stav starší populace. Výsledkem bylo zjištění, že bílkoviny jsou základní živinou ve starším věku.

Vyplývá z toho, že denní doporučené dávky živin, které vydala organizace Food and Nutrition Board v United States National Academy of Science bude nutné upravit. Hodnota bílkovin je 0,8 g bílkovin/kg osoby/den bez ohledu na věk. Uvedená hodnota znamená minimum bílkovin, potřebných k zabránění ztráty bílkovin u většiny osob. Podle zjištění by skutečný příjem bílkovin měl být vyšší než dosud platná hodnota 0,8 g, a to proto, aby populace měla dobrou imunitu, dobré hojení různých zranění i hojení kostí, správný krevní tlak. Existují také tvrzení, že zvýšený příjem bílkovin na zdraví kostí, funkci ledvin, nervů a srdce není obecně podložena. Naproti tomu je známo, že pro dobrou funkčnost uvedených orgánů je zapotřebí zvýšený příjem bílkovin. Autoři se domnívají, že hodnota 1,5 g bílkovin/kg osoby/den nebo hodnota, odpovídající 15 – 20 % celkového příjmu energie, by bylo optimální řešení.

Podle:
Robert R. Wolfe, Sharon L. Miller, Kevin B. Miller
Clin. Nutr. 2008, 27, 675 – 684