Výživa obecně

Chemie vzniku života

Jak vznikl život je trvalá otázka, která zaměstnává vědce po celá staletí. Existuje řada teoretických úvah o vzniku života na zemi. Žádná hypotéza však nevysvětluje problém, jak vznikl současný život.

Nejvíce úvah existuje o tom, že život vznikl vlivem neznámé síly, Boha. Experimenty k tomuto problému se objevily teprve po válce. Mnoho experimentů ukazuje, že některé chemické reakce mohou spontánně vést k polymerním strukturám, které jsou základní pro současný život. Zvláště důležité bylo objevení ribonukleových kyselin, které mohou katalyzovat jejich vlastní transformace.. Nedávno uskutečněná syntéza geonomu Mycoplasma mycoides je jiný stupeň vedoucí k osvětlení původu života na zemi. Zdá se, že se postupně daří objasňovat základní kroky vzniku života na zemi v souladu s přírodními zákony. Je však třeba ještě mnoha experimentů k vysvětlení, jak to vlastně bylo.

Podle:
Václav Pačes
Chemické Listy 104, 2010, 955 – 990