Výživa obecně

Nové předpisy pro obohacování potravin v Africe

Globální aliance pro zlepšení výživy (GAIN) se ustanovila v roce 2002 jako aliance dárců grantů. V první fázi to bylo 23 grantů, které přinášely 38 milionů $, které měly podpořit národní program obohacování potravin.

Ten byl v roce 2002 ustanoven ve 14 zemích s cílem dodávat obohacené potraviny 450 milionům lidí po dobu 3 let. Z tohoto počtu lidí má riziko deficitu vitaminů a minerálních látek 230 milionů. V programu se jedná o přidávání železa, vitaminu A a multi – mikroživin pro deficitní populaci prostřednictvím potravin, ze kterých jako nosiče byly vybrány sójová omáčka a pšeničná mouka v Číně, cukr a pšeničná mouka v Dominikánské republice. Současně s tím se provádějí studie, které mají zjistit celkové pokrytí utilizace, biologický přínos, vědomý vývoj, školní výkon a produktivitu práce.

V Africe umírá každý rok 600.000 dětí ve věku do 5 let na obecné dětské onemocnění a na deficit vitaminu A. Při porodu umírá každý rok více než 16.000 žen na anemii a více než 2 miliony novorozenců má velké riziko úmrtí právě z toho důvodu, že jejich matka má anemii. Existují však i materiály, podle kterých lze předpokládat, že by se úmrtí matek mohlo snížit až o 40 % při dobré výživě především s dostatečným množstvím vitaminu A.

Ve 40 afrických zemích existuje současně anemie z deficitu železa a ta snižuje produktivitu práce přibližně o 1,5 bilionů $ ročně. Dále dochází k špatnému – nedostačujícímu vyučování ve škole, což způsobuje, že tyto děti pak v dospělosti mají malou produktivitu práce, což ročně činí 500 milionů $.

Nedávno uveřejněná zpráva udává, že redukce deficitu vitaminu a minerální látky prostřednictvím obohacování potravin stojí minimum peněz a má velmi příznivý dopad. Tak např. investovaných 0,2 bilionů US $ od dárců po dobu 5 let dává účinnou ochranu proti deficitu vitaminů a minerálních látek pro 380 milionů afrických žen a dětí.

Strategie zlepšení výživy zahrnuje pšeničnou mouku, kukuřičnou mouku a rostlinné oleje. GAIN připravil národní program obohacování potravin za 20 milionů $ pro 8 zemí v Africe, viz tabulku. Ve všech zemích se přidával vitamin A, někde i vitamin B, zejména kyselina listová a dále železo, zinek a jod podle potřeby té které země. Jako nosiče byla zvolena pšeničná mouka, kukuřičná mouka a rostlinný olej. Přidávání vitaminu A je technologicky jednoduché. Obohacený olej konzumuje přibližně 500 milionů lidí, jodidovanou sůl konzumují dvě třetiny domácností v Africe.

země obohacená potravina přídavek
Burkina Faso bavlníkový olej vitamin A
Cote d´Ivoire palmový olej, bavlníkový olej, pšeničná mouka vitamin A, železo, kyselina listová
Ghana rostlinný olej, pšeničná mouka vitamin A, železo
Mali bavlníkový olej vitamin A
Maroko rostlinný olej, pšeničná mouka vitaminy A a B, železo
Nigerie sůl, cukr, rostlinný olej, mouka pšeničná a kukuřičná vitamin A, železo, jód
Jižní Afrika pšeničná a kukuřičná mouka vitaminy A a B, kys. listová, železo
Zambie kukuřičná mouka vitaminy A a B, kys. listová, železo, zinek

GAIN se snaží program obohacování potravin dále v Africe rozšiřovat za přispění grantů různých organizací. Po 7 létech má GAIN v plánu investovat 90 milionů $ do dalších 47 afrických zemí.

Podle: M. Van Ameringen
Nutriview 2005 / 3, 19-22