Výživa obecně

Necukerné přírodní látky sladké chuti

Skupina autorů uvádí v obsáhlém článku, doloženém 76 citacemi literatury přehled přírodních látek sladké chuti z řady oborů.

Jednotlivé znázorněné látky jsou doloženy strukturou. Jsou to látky z proteinů, derivátů aminokyselin, terpenů, flavonoidů. chalkonů, derivátů kumarinů a steroidů. Uvedený přehled může přispět při hledání dalších možností při hledání k využití takových látek v praxi, a to jak v průmyslu farmaceutickém, potravinářském i chemickém.

Podle:
Kapřík O., Čopíková J., Uher M., Moravcová J., Drašar P.
Chem. Listy 101, 44 – 54, 2007