Poradna - Školní stravování

Na koho se můžu obrátit, kvůli kontrole kvality jídla v mateřské škole?

Dobrý den, prosím na koho se můžu obrátit, kvůli kontrole kvality jídla v mateřské škole? Pro naší školku vaří obědy škola základní. Nemyslím si, že je to v pořádku. Děkuji za odpověď. Mikelová.

Vážená paní Mikelova,
odpovědnost za stravovací služby má, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v p.z., ředitel školy. Proto bych Vám doporučila se nejdříve obrátit na tuto oprávněnou osobu a snažit se řešit daný problém na půdě školy.
Kontrolními orgány kompetentními ke kontrole stravovacího provozu je dále Česká školní inspekce, Hygienická stanice a zřizovatel školy. Při své kontrole postupují tyto orgány v souladu s interními předpisy, a dále v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole. Pokud podáte podnět místně příslušnému kontrolnímu úřadu, jistě provede šetření.
Na druhou část Vaší otázky není jednoduchá odpověď. Pro děti mateřských škol, žáky základních škol, dokonce i pro studenty škol středních platí shodné předpisy – výše uvedená vyhláška o školním stravování, která stanoví v příloze č. 1 výživové hodnoty pro jednotlivé kategorie strávníků (3-6 let, 7-10 let, 11-14 let, 15 a více). Závazné receptury nejsou žádným právním předpisem stanoveny. Je již běžným standardem, že součástí základních škol jsou i školy mateřské, které jsou velmi často „pouhými“ výdejnami. V určitém ohledu je tento stav pro strávníky mateřské školy výhodnější – čím více je připravováno porcí, tím se lépe hospodaří s vymezeným objemem finančních prostředků. Jak již to tak bývá, výsledek je úměrný přístupu a obětavosti konkrétních pracovníků.
Osobně bych vždy dala přednost úplné školní jídelně (vaří a vydává) už jen z pohledu vztahu k připravovanému pokrmu. V mateřské škole mají její zaměstnanci resp. kuchařky ojedinělou možnost přímého působení na své strávníky a vhodným přístupem přispět k přijímání i méně známých pokrmů. Bohužel v rámci rekonstrukcí a nutnosti hospodárného, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků je úspora až několika milionů pádným důvodem pro výdejnu.

 

Gleichová