Poradna - Školní stravování

Jaká může být pracovní náplň kuchařek?

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně pracovní náplně kuchařek. Pan ředitel přišel s tím, že bude po nás chtít od září, abychom uklízely a vytíraly i jídelnu MŠ a jídelnu ZŠ. V práci se nezastavíme – což je asi v každé kuchyni. Chybí nám třičtvrtě úvazku. V kuchyni jsme dvě kuchařky + pani vedoucí , která je vedená půl úvazku kuchařka a půl vedoucí a vaříme pro 190 strávníků (MŠ, ZŠ a učitelé)a to by znamenalo, že by vždy jedna musela po svačinka odběhnout do jídelny MŠ a jít vytřít, po obědě to samé. Chápu, že zaměstnavatel nám to může zadat. Jenom jsem se chtěla zeptat, zda je to v pořádku. Zda stačí, když nám to napíše do prac. náplně – myslím z důvodu hygieny – během vaření odbíhat vytírat – samozřejmě se neustále převlíkat…. A samozřejmě, zda si říct o příplatek. Děkuji za odpověĎ Martina

Vážená paní,

nejprve bych Vám doporučila informovat se prostřednictvím webových stránek místně příslušného krajského úřadu o nároku pracovních sil ve Vaší školní jídelně. Normativ se totiž liší dle jednotlivých krajů. Pro stanovení normativního počtu pracovních sil ve ŠJ je rozhodující Výkaz Z 17-01 k datu 31.10. (pro financování v roce 2015 je rozhodný k datu 31.10.2014 atd.), a to pouze dle stavu přihlášených dětí a žáků (tzn. nikoliv zaměstnanců). Pracovníci jsou zařazováni do platových tříd dle vykonávané práce v souladu s NV č. 222/2010 Sb. – o kategoriích prací ve veřejných službách a správě – díl 2.05 obchodní provoz.

Je zvykem, že prostory jídelny nejsou začleněny do stravovacího provozu (tam zcela jasně je prováděn úklid zaměstnanci ŠJ), a tudíž jsou uklízeny po výdeji jiným zaměstnancem resp. uklízečkou v rámci rozdělení ploch školy. Rozdělení úklidových ploch organizace dle normativu nepedagogických pracovníků má plně v kompetenci ředitel školy, který je za výkon této činnosti odpovědný. Kuchařka, která vydává pokrmy, by neměla v této době provádět úklidové práce, tyto by mohla vykonávat pouze pracovnice umývající nádobí. Jako podpůrný dokument k argumentaci bych doporučila dokumentaci systému HACCP, ve které je přesná specifikace „provozovny“. Dále pak výše zmíněný katalog prací, tam se uvádí uklízeč ve zcela jiném oddíle, a to 1.06.06. – společné, provozní, výrobní a řemeslné práce vč. odpovídajících pracovních náplní.

Výše uvedené informace jsou možné argumenty ve snaze zvrátit rozhodnutí.

 

Petronila Gleichová