Poradna - Školní stravování

Jsem učitelka, v jídelně nechci jíst, ale nechci přijít o příspěvky na stravování

Jsem učitelka, jídlo ve školní jídelně mi nevyhovuje, někdy nechutná (odnášet si ho v jídlonosičích jídelna zamítla)…raději bych si vařila sama, ale nechci tak přijít o příspěvky na stravování…jak to udělat? Děkuji

Vážená paní,

vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociální potřeb, v p.z. (dále jen FKSP) upravuje výši tvorby FKSP a hospodaření s fondem, konkrétně § 3 ve kterém nalezneme odpověď na Váš dotaz,

v odst. 5: „Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok“, a dále v odst. 8:

„Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociální výpomoci, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou.“

Příspěvek na stravování se váže na účetní závěrku školní jídelny a bezhotovostní formou jsou finanční prostředky postoupeny ze samostatného bankovního účtu FKSP na účet příspěvkové organizace, případně na bankovní účet školní jídelny. Jiné plnění není technicky možné. Pokud se ve školní jídelně nestravujete, nelze Vám poskytnout příspěvek na stravování.

Gleichová