Vybrané články

Mýtus o mléce – skutečně mléko zahleňuje?

2021/1
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D., Ústav ochrany a podpory zdraví, LF, MU, Brno
Celý článek (PDF)